Specijalizirane djelatnosti poliklinike LUX

Zdravlje od nas traži puni angažman, ali nas i obilno nagrađuje – svaki dan. U idealnim uvjetima ono pripada strpljivima i discipliniranima, onima koji marljivo svakodnevno brinu o svojim psihičkim i fizičkim potrebama. Želimo da i vi budete jedan takav zdrav čovjek.

Dobro došli u Polikliniku LUX, ovo je pravo mjesto u kojem ćemo vam biti podrška na putu prema dobrom zdravlju koje blista, svaki dan.